tauron oze 288 x 192Nareszcie w Polsce szybko przybywa mikroinstalacji dostarczających energię z odnawialnych źródeł, głównie z paneli fotowoltaicznych. Z przykład może posłużyć TAURON - grupa poinformowała właśnie, że przyłączył już ponad 30 tysięcy odnawialnych źródeł energii.

tauron magazyn energii 28 na 192W Polsce najwięcej energii z odnawialnych źródeł generują farmy wiatrowe. Z przyczyn naturalnych cechuje je jednak duża zmienność mocy, wynikająca z parametrów aury. Optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie farmy systemem magazynowania energii gdy występują nadwyżki w produkcji, by czerpać z niego wtedy gdy wiatr wieje słabo. Takie rozwiązanie TAURON zastosowana Dolnym Śląsku. Zebrane tam doświadczenia zostaną wykorzystane na dużą skalę przez przechodzeniu z konwencjonalnych źródeł energii na OZE.

Foto 5EKORYNEK POLECA:
Międzynarodowe Targi Energetyki Wiatrowej WindEnergy Hamburg wraz z konferencją WindEurope (Hamburg, 25 - 28 września 2018 r.)

head aktualnoscW dniach 29-30 stycznia 2018 roku zapraszamy na XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, który odbędzie się w Warszawie. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do omówienia najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi sektor energetyczny, ciepłowniczy, czy gazowy.

W kończących się targach Busworld 2017, które odbywają się w dniach 20-25 października w belgijskim Kortrijk, zadebiutował pierwszy dwupiętrowy, elektryczny autobus hiszpańskiej firmy UNVI. Podstawowym elementem pojazdu jest Master BMS (Battery Management System) firmy BMZ Poland. To nowoczesne rozwiązanie umożliwia połączenie trzech baterii w jeden system.