modW ramach projektu rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynków został utworzony Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Z tych środków są fi nansowane m.in. premie termomodernizacyjne dla właścicieli budynków, którzy je ocieplą lub zmodernizują instalację grzewczą.

premierRząd Premiera Morawieckiego opracował i skierował do Sejmu nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami.

MOS Kowalczyk stop mafiiZero tolerancji dla mafii śmieciowej — podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał jednocześnie, że resort jest zdeterminowany, by ten problem rozwiązać, bo Polacy zasłużyli na czyste powietrze i piękna naturę.fot. mos.gov.pl

drewnoEuropejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Stwierdza w nim, że wycinka drzew w Puszczy była naruszeniem prawa unijnego. Wyrok obowiązuje od momentu ogłoszenia. Rząd Polski musi więc niezwłocznie się do niego dostosować. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej jest ostateczny.

bos111Ekologiczna specjalizacja jest najistotniejszym wyróżnikiem Banku Ochrony Środowiska. Buduje ona jego rynkową pozycję od 1991 roku. Łączna wartość inwestycji służących ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła już 50 mld zł. Na finansowanie tych projektów, zarówno w formie preferencyjnej, jak i komercyjnej,

BOŚ przeznaczył dotychczas ok. 18,6 mld zł.